Kies uw gemeente en bekijk de score ten opzichte van het landelijk gemiddelde (=50).
Steenbergen
58
Algemene kenmerken
50
Sociaal economische status
34
Leefstijl: bewegen en gewicht
45
Leefstijl: roken en alcoholgebruik
59
Mentale gezondheid
49
Lichamelijke gezondheid
43
Fysieke omgeving
39
Sociale omgeving: veiligheid en huiselijke relaties
58
Sociale omgeving: eenzaamheid
49
Zorggebruik: gebruik regelingen
56
Zorggebruik: eerstelijns voorzieningen
50
Zorggebruik: tweedelijns voorzieningen
50
Zelfredzaamheid: leefdomeinen
Zelfredzaamheid: sociale uitsluiting
60
Samenredzaamheid
53
Kwaliteit van leven