Kies uw gemeente en bekijk de score ten opzichte van het landelijk gemiddelde (=50).
Rotterdam
1
Algemene kenmerken
22
Sociaal economische status
37
Leefstijl: bewegen en gewicht
47
Leefstijl: roken en alcoholgebruik
19
Mentale gezondheid
26
Lichamelijke gezondheid
50
Fysieke omgeving
20
Sociale omgeving: veiligheid en huiselijke relaties
8
Sociale omgeving: eenzaamheid
55
Zorggebruik: gebruik regelingen
58
Zorggebruik: eerstelijns voorzieningen
31
Zorggebruik: tweedelijns voorzieningen
16
Zelfredzaamheid: leefdomeinen
1
Zelfredzaamheid: sociale uitsluiting
38
Samenredzaamheid
20
Kwaliteit van leven