Kies uw gemeente en bekijk de score ten opzichte van het landelijk gemiddelde (=50).
Almere
1
Algemene kenmerken
63
Sociaal economische status
33
Leefstijl: bewegen en gewicht
64
Leefstijl: roken en alcoholgebruik
44
Mentale gezondheid
31
Lichamelijke gezondheid
44
Fysieke omgeving
21
Sociale omgeving: veiligheid en huiselijke relaties
31
Sociale omgeving: eenzaamheid
76
Zorggebruik: gebruik regelingen
41
Zorggebruik: eerstelijns voorzieningen
39
Zorggebruik: tweedelijns voorzieningen
37
Zelfredzaamheid: leefdomeinen
Zelfredzaamheid: sociale uitsluiting
41
Samenredzaamheid
18
Kwaliteit van leven