Monitor en Evaluatie Sociaal domein Doetinchem

In de praktijk

De gemeente Doetinchem heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid (onderdeel van GGD Noord- en Oost-Gelderland) gevraagd om als onafhankelijk onderzoeksbureau een evaluatieonderzoek uit te voeren naar het beleid in het sociaal domein van de gemeente Doetinchem.

De hoofdvraag luidde: “Ligt Doetinchem op koers om de doelen van het beleidsplan sociaal domein “Met Elkaar, Voor Elkaar, De Doetinchemse Keuze 3”  te behalen, en hoe ervaren de Doetinchemse inwoners DDK3? Er is gekozen voor een combinatie van kwantitatieve indicatoren, cliënt interviews en een interactieve bijeenkomst met consulenten, hulpverleners/zorgorganisaties.

Aanpak onderzoek
De uitgevoerde opdracht was opgesplitst in 3 onderdelen:

  1. Samen met de gemeente is gekeken naar cijfers en indicatoren voor elk beleidsdoel in het sociaal domein. Aanvankelijk waren er door de gemeente 170 indicatoren opgesteld. In gezamenlijkheid is gekeken welke er relevant zijn en welke er mogelijk nog ontbreken.
  2. Met behulp van interviews is onderzoek verricht naar het inwonersperspectief. Hierbij zijn 45 cliënten van het Buurtplein, Zorgplein en Werkplein geïnterviewd over hun ervaringen met het nieuwe beleid in het sociaal domein.
  3. Ten derde is er een interactieve bijeenkomst (EffectenArena) georganiseerd met een afvaardiging van consulenten, hulpverleners/zorgorganisaties en een geleding van de sociale raad.

Resultaten onderzoek
De combinatie van deze drie onderzoeksvarianten heeft een schat aan informatie opgeleverd. De gekozen indicatoren zijn door de gemeente en het Evaluatiebureau beschreven in een gezamenlijke rapportage. Uit het kwalitatief onderzoek bleek dat veel cliënten zelfredzamer zijn door begeleiding. Ook bleek dat er nog een aantal verbeterslagen zijn te maken vanuit de cliëntervaringen. Deze punten, zoals bijvoorbeeld het natraject na indicatiestelling, worden nu opgepakt door de gemeente Doetinchem.

Voor meer informatie en het downloaden van de rapporten kijk hier.

kees-telder-gemeente-doetichemKees Telder (wethouder volksgezondheid gemeente Doetinchem) vertelt over de Monitor en Evaluatie Sociaal domein Doetinchem.

“Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid biedt als onderzoeksorganisatie een handvat om de uitvoering binnen het sociaal domein te toetsen aan datgene wat je bedenkt. Voor mij als wethouder dé kans om te kijken of je beleid in de praktijk werkt.”