Hoe gezond leven de inwoners van Hart voor Brabant?

In de praktijk

Hoe is het met de gezondheid gesteld van inwoners binnen regio Hart van Brabant? De GGD Hart voor Brabant onderzocht het gezamenlijk met alle GGD-en in 2016 met de gezondheidsmonitor bij jongeren, volwassenen en ouderen. Dit jaar maakten we gemeenteschetsen om gemeenten te ondersteunen bij hun gezondheidsbeleid.

 

Positief gezondheidsconcept

Deze gemeenteschets is opgebouwd naar de pijlers van Positieve Gezondheid: een concept waarbij het niet gaat om het wel of niet ziek zijn, maar ook om andere factoren die bepalen hoe het met je gaat. De arts en senior onderzoeker Dr. Machteld Huber ontwikkelde dit concept, omdat gezondheid ook gaat om hoe je gezondheid beleeft. Deze gezondheidsbeleving is van meer factoren afhankelijk, zoals hoe zijn de eet- en drinkgewoontes? Voel je je prettig in je buurt? Heb je zelf de regie over je leven? Ben je eenzaam?

 

Verschillende thema’s

Het is een wettelijke taak van de GGD om de gezondheid van inwoners te monitoren. Daarom zijn met de gezondheidsmonitor verschillende thema’s onderzocht die iets zeggen over de kwaliteit van leven,  ziektes, aandoeningen, roken en alcohol. Een vraag luidt bijvoorbeeld of je in staat bent zin aan het leven te geven.

 

Bloeiender verenigingsleven in kleinste dorpen

De meest opvallende uitkomst in de gemeenteschets van 2016 betreft de pijler ‘Sociaal Participeren’: in hoeverre nemen inwoners deel aan het sociale leven in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een lidmaatschap van een vereniging? Dat zegt namelijk iets over het gevoel onderdeel van de samenleving te zijn. Over het algemeen wordt daar in de kleinste gemeenten beter op gescoord dan in de grootste, zo vertellen de cijfers.

 

Gemeenteschets

De GGD Hart voor Brabant werkte de uitkomsten uit per gemeente. Gemeenten kunnen gericht actie ondernemen, beleid aanpassen of verbeteren, omdat ze zien waar aandacht voor nodig is. Een tabellenboek met alle cijfers van de gezondheidsmonitor zien wij als een naslagwerk, waar je verdieping kunt vinden. De gemeenteschets helpt de gemeente om op één A4 te zien wat er goed of minder goed gaat. Het helpt om de dialoog aan te gaan, om een gezondheidsbeleid te kunnen opstellen, of om professionals in de gemeente te ondersteunen waar ze op in kunnen zetten.

De onderzoeker van de GGD Hart voor Brabant legt daarbij uit wat de cijfers precies betekenen en hoe je ze moet interpreteren. Is het bijvoorbeeld nodig verder onderzoek te verrichten? Sluiten de uitkomsten aan op wat het gezondheidsbeleid beoogt? Stel dat 63% van de ouderen aangeeft dat zij hun gezondheid als goed ervaren, vindt een gemeente dat dan voldoende? Of willen we een hoger percentage mensen die zich gezond voelen? Uitkomsten waar onder andere beleidsadviseurs en gezondheidsambtenaren mee aan de slag gaan.