Hoe doen we het in Wijchen?

In de praktijk

Gemeente Wijchen heeft GGD Gelderland Zuid per 1 januari 2015 de opdracht gegeven de uitvoeringsregie op de lokale toegangspoort op te pakken.

Deze opdracht ‘uitvoeringsregie’, zoals overeengekomen door de Gemeente Wijchen en de GGD kent twee dimensies:

  1. de inhoudelijke sturing op twee sociale wijkteams, een regieteam en op ketenprocessen in de uitvoeringspraktijk, de samenwerking van de teams met partners uit zorg en onderwijs, huisartsen, welzijn
  2. coördinatie op de (kwaliteit van) processen, resultaten en budgetten -> coördinatie op Monitoring.

 

Waar staan we nu WijchenWaar staan we nu?

We leveren een maandelijkse managementrapportage op en 1 keer per vier maanden een TRIAS.

De TRIAS geeft informatie over de bovengenoemde drie pijlers en met het toevoegen van informatie over het bevolkingsprofiel (o.b.v. de wijkprofielen in Wijchen (kind/jeugd/volwassenen/ouderenmonitor GGD)) willen we op de langere termijn de maatschappelijke effecten kunnen gaan meten.

Het betreft een samenwerking van GGD (Gezondheidsmakelaar/JGZ/Projectleiders uitvoeringsregie/Onderzoekers) en Gemeente (Wethouder, beleidsambtenaren, back-office) en de professionals in wijkteams (van de verschillende moederorganisaties Zorg/welzijn)

Aansturing van de dagelijkse praktijk en monitoren gaan hand in hand. We willen dialoog gestuurd een lerend systeem creëren. De uitdaging is nu hoe we de verbinding, de dialoog, ook met beleid goed op gang brengen.

 

 

Het implementeren van de ZRM op de werkvloer
Het implementeren van de ZRM op de werkvloer

Wijchen succesfactoren

Het is voor de gemeente Wijchen een interessant initiatief vanwege de integraliteit. We brengen verschillende informatiebronnen bij elkaar en maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande middelen. Daarnaast kunnen we (door onze nauwe aansluiting met de werkvloer) snel schakelen voor bijvoorbeeld het duiden van gegevens. Hierdoor neemt de betekenis van informatie toe en  gaat het leven.